Firma AFAM zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w sferze BHP i p.poż. na zasadzie outsourcingu zgodnie z obowiązującymi przepisami jako służba zewnętrzna. Organizuję i prowadzę szkolenia nie tylko z zakresu BHP na indywidualne zamówienie klienta. W ramach służby BHP i realizacji jednorazowych zleceń wykonuję między innymi :

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • audyty stanu bhp w firmie
 • sporządzanie okresowych analiz bhp
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • opracowywanie instrukcji p.poż.
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do bhp
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontrolnych
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp
 • organizacja szkoleń z innego zakresu wynikających z indywidualnych potrzeb klienta