W trakcie ponad dwudziestoletniej kariery zawodowej pracowałem na stanowiskach robotniczych, administracyjnych oraz managerskich. Funkcjonowałem w małych i średnich firmach, administracji państwowej i największych koncernach obecnych na polskim rynku.  Poznałem funkcjonowanie działów administracji, produkcji, sprzedaży, transportu i logistyki. Przez wiele lat odpowiadałem za funkcjonowanie samodzielnych jednostek organizacyjnych których pracę organizowałem. Wielokrotnie organizowałem i współorganizowałem szkolenia z zakresu sprzedaży, logistyki i BHP. Przez kilka lat jednym z moich podstawowych obowiązków był coaching podległych mi przedstawicieli handlowych, kierowców dostawców i magazynierów. Lata doświadczeń w pracy z ludźmi pozwalają mi na swobodne kontakty interpersonalne i wykształciły asertywność bardzo pomocną w kontaktach z klientami i instytucjami. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z pożytkiem dla słuchaczy i moich klientów.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej dzięki czemu posiadam wszystkie kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji służby BHP na zasadzie outsourcingu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej jakie nasz kraj obowiązany jest przestrzegać.