AFAM Andrzej Masiak
Doradztwo i organizacja szkoleń z zakresu BHP
ul. Olsztyńska 8  80-395 Gdańsk
afam@onet.pl
tel : 500-214-496
faks: (58)340-94-10